“R+LDK” нь таны хуучирч муудсан байрыг цоо шинэхэн мэт болгох дотор заслын үйлчилгээ. Өнөөг хүртэл үйлчлүүлэгчид өртөг багатайг нь бодож засварын ажил хийлгэдэг байсан жишээ нилээдгүй байх бөгөөд ингэснээр тухайн байранд амьдарч буй оршин суугчийн тав тухны асуудал орхигдож байсан мэт санагдана. Тав тухтай байдал гэдэг таны төсөөлснөөс ч илүү чухал бөгөөд энэхүү асуудлыг шийдэхүйц түрээсийн байрыг бид шинэ түвшинд хүргэхийг зорьж байгаа юм. Ингэснээр тухайн байрны үнэлэмжийг өсгөх, түрээслэгчийн болон түрээсийн орлогын тогтвортой байдлыг хангаж ажиллах юм.

Дотор засал

Бид өөрсдийн туршлагыг улам сайжруулж та бүхэнтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр хамгийн сайн чанартай дотор заслын төлөвлөлтийг санал болгох болно. Таны хөрөнгийн үнэ цэнийг өсгөх болно.

Чанартай, өртөг бага

Зураг төслөөс гүйцэтгэл, ашиглалт үйлчилгээ, санхүүгийн төлөвлөлт хүртэлх нэгдсэн менежментийг бид хийснээр аюулгүй, найдвартай хөрөнгөө эргэлтэнд оруулах боломжийг бодит болгоно.

Засварын
санхүүжилт

Бид санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх компаниараа дамжуулан барьцаат засварын зээлийн санхүүжилтыг танд зориулж гаргах болно. Хөрөнгийнхөө ашигт байдлыг гаргахыг хүсэж буй танд хамгийн тохиромжтой зээлийн бүтээгдэхүүн байх болно.

Баталгаат
түрээсийн систем

Засвар хийсэн байрандаа тогтвортой орлого олохыг хүсэж буй танд манай компани байрыг тань найдвартай түрээслэх баталгааг олгож байна.

Өмнө ба дараах

NEST PROJECT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗУУЧЛАЛ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭС

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ БОРЛУУЛАЛТ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

NEST

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

дэлгэрэнгүй