“PLATHOME” гэдэг бол үл хөдлөх хөрөнгө зарахыг хүсэж байгаа, худалдаж авахыг хүсэж байгаа мөн өөрийн байраа илүү үр ашигтай ашиглахыг хүсэж байгаа танд үл хөдлөх хөрөнгийн бүхий л зөвлөгөөг өгөх үйлчилгээ юм. Бид бодитой, ил тод тухайн байршилынхаа онцлогт тохирсон шуурхай үйлчилгээг үзүүлж, үйлчлүүлэгчиддээ тулгарсан асуудлыг шийдэж өгөх болно.

Үл хөдлөх хөрөнгөө зарахыг хүсэж байгаа танд

Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх чадвар болон мэдээллийн сүлжээг ашиглан илүү үр дүнтэй хурдан шуурхай худалдан борлуулах үйлчилгээг бий болгоно.

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахыг хүсэж байгаа танд

Үл хөдлөх хөрөнгийн төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлэх манай компаний мэдээллийн сүлжээнээс та бүхэн үйлчлүүлэгчийн хүсэлд нийцсэн орон сууцны үнэн бодит мэдээллийг түргэн шуурхай олж авах болно.

Үл хөдлөх хөрөнгөө илүү үр дүнтэй ашиглахыг хүссэн танд

Байр тань түрээслэгдэхгүй хоосон байна уу, зуучлагчийн ажиллах нөхцөл хангалтгүй байна уу, та бидэнд бүхнийг даатга. Мэргэжилтэнүүд танд үр дүнтэй аргыг санал болгох болно.

Худалдах худалдан авах гэрээ, гэрээнд таныг төлөөлөх

Худалдах, худалдан авах гэрээг хийхэд таныг төлөөлнө. Бичиг баримтын бүрдүүлэлтээс үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл хүртэлх бүхий л ажилд бид хамтран ажиллана.

NEST PROJECT

ДОТОР ЗАСАЛ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭС

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ БОРЛУУЛАЛТ

дэлгэрэнгүй

NEST PROJECT

NEST

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

дэлгэрэнгүй